Porto editora CAPAS 3
Cover “Frei Luís de Sousa” and "O Castelo de Faria"
| Porto Editora Publisher
| Hand drawing, acrylic paint & Photoshop| 2014